ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНОГ ШКОЛСКОГ таКМИЧЕЊА у школској 2019-2020 години

 У   ПРВОM  ЦИКЛУСУ  НА  ШКOЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ  УЧЕСТВОВАЛИ СУ 

УЧЕНИЦИ ТРЕЋЕГ И ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА  ИЗ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТЕ  

МАТЕМАТИКА 

У ТРЕЋЕМ   РАЗРЕДУ НА ТАКМИЧЕЊУ УЧЕСТВОВАЛО ЈЕ  6 УЧЕНИКА  

На оштинском такмичењу учествоваће следећи ученици:СОФИЈА ИВАНОВИЋ са освојених 100 бодова ,ВАЊА СТАНИЧИЋ   са освојених 95 бодова  ,ТАМАРА СТАНОЈЕВИЋ  саосвојених 90 бодова , ЈАСМИНА ПЕТРОВИЋ са освојених  65 бодова 

У ЧЕТВРТОМ  РАЗРЕДУ НА ТАКМИЧЕЊУ УЧЕСТВОВАЛО ЈЕ  3 УЧЕНИКА  

На оштинском такмичењу учествоваће следећи ученици:МАТЕЈА СТАНИЧИЋ са освојених  65 бодова и ВУКАН ГРУЈИЋ са освојених  40 бодова. 

У  ДРУГОМ ЦИКЛУСУ НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕСТВОВАЛИ СУ УЧЕНИЦИ ИЗ СЛЕДЕЋИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА:  

СРПСКИ ЈЕЗИК – ОД 5 ДО 8 РАЗРЕДА 

У  5 РАЗРЕДУ  учествовало је 8 ученика

На општинском такмичењу учествоваће следећи ученици:ВЕЉКО ГЛИШИЋ  са освојених 10 бодова , ВУК ПОПОВИЋ са освојених 9 бодова,ТАМАРА ДОБРИЧИЋ АРАНЂЕЛОВИЋ са освојених 8 бодова

У  6 РАЗРЕДУ  учествовало је 2 ученика

На општинском такмичењу учествоваће следећи ученици: НИКОЛИЈА ЈОВАНОВИЋ  са освојених 13 бодова и ТИЈАНА ГЛИШИЋ саосвојених 11 бодова.

У  7 РАЗРЕДУ  учествовало је 1  ученика

На општинском такмичењу учествоваће следећи ученик : ЈОВАНА ЋИРИЋ   са освојених 6  бодова .

СРПСКОГ ЈЕЗИКА-КЊИЖЕВНА ОЛИПИЈАДА 

У 7 РАЗРЕДУ учествовао је 1  ученика 

На општинском такмичењу  учествоваће  следећи ученици : РУЖИЦА ГРУЈИЋ  са освојених 20 бодова.

MATEMATIKA –  ОД 5 ДО 8 РАЗРЕДА

У  5 РАЗРЕДУ  учествовало је 3  ученика:

На општинском такмичењу учествоваће ученик: ВЕЉКО ГЛИШИЋ  са освојених 50 бодова 

У 6  РАЗРЕДУ учествовало је 3 ученика: 

На општинском такмичењу учествоваће следећи  ученици   :САРА МИЛУТИНОВЋ   са освојених 90  бодова и ТЕОДОРА ГРУЈИЋ са освојених 35 бодова.

У  7 РАЗРЕДУ учествовало је 3 ученика :

На општинском такмичењу учествоваће  следећи ученик: МАРИЈА СТАНИЧИЋ  са освојених 75 бодова .

У  8 РАЗРЕДУ учествовало је 3 ученика: 

На општинском такмичењу учествоваће  следећи ученици: ЛУКА САВИЋ   са освојених 100 бодова .

ИСТОРИЈА 

У 5 РАЗРЕДУ  учествовало је 3  ученика:

На општинском такмичењу учествоваће следећи  ученици   :ФИЛИП ПРОКИЋ   са освојених 90  бодова и ФИЛИП СТАНОЈЛОВИЋ са освојених 90 бодова.

У 6 РАЗРЕДУ  учествовало је 4  ученика:

На општинском такмичењу учествоваће следећи  ученици   :ВАЊА ЛУКИЋ   са освојених 80  бодова и МИЛИЦА ГАЈИЋ са освојених 90 бодова.

У 7 РАЗРЕДУ  учествовало је 2 ученика:

На општинском такмичењу учествоваће следећи  ученици : МАТЕЈА ГАВРИЛОВИЋ  са освојених 80 бодова

У 8 РАЗРЕДУ  учествовало је 2 ученика:

На општинском такмичењу учествоваће следећи  ученици : НИКОЛИЈА     ВЕСЕЛИНОВИЋ  са освојених 80 бодова

ГЕОГРАФИЈА

У 7 РАЗРЕДУ  учествовало је 6 ученика:

На општинском такмичењу учествоваће следећи  ученици : АЊА ВИЋЕНТИЈЕВИЋ  са освојених 85 бодова и АЛЕКСА ПАВЛОВИЋ саосвојених 83 бода.

У 8 РАЗРЕДУ  учествовало је 4 ученика:

На општинском такмичењу учествоваће следећи  ученик: ЗОРАНА ГЛИШИЋ  са освојених 84 бода.

БИОЛОГИЈА

У 7  РАЗРЕДУ  учествовало је 3 ученика:

На општинском такмичењу учествоваће следећи ученик : МАРИЈА СТАНИЧИЋ  са освојених 69 бодова.

ЕНГЛЕСКИ   ЈЕЗИК  

 У  РАЗРЕДУ учествовало је 3 ученика:  

 На општинском такмичењу учествоваће следећи ученик :ИНЕС ГРУЈИЋ  са освојених   32 бода.  

ШПАНСКИ ЈЕЗИК 

У 8 РАЗРЕДУ учествовало је 2 ученика:

 На општинском такмичењу учествоваће следеци ученици: НИКОЛИЈА ВЕСЕЛИНОВИЋ са освојених 34 бодова и ЗОРАНА ГЛИШИЋ са освојених 33 бода.                                

ХЕМИЈА 

У 7 РАЗРЕДУ учествовало је 2 ученика:

На општинском такмичењу учествоваће следеци ученици: АЛЕКСА ПАВЛОВИЋ са освојених 76 бодова и РУЖИЦА ГРУЈИЋ са освојених 73 бода.                                

ФИЗИКА

У 6 РАЗРЕДУ учествовао је 4  ученика 

На општинском такмичењу учествоваће следеци ученици : САРА МИЛУТИНОВИЋ  са освојенх 90  бодова  и ТЕОДОРА ГРУЈИЋ са освојених 80 бодова.

У 7 РАЗРЕДУ учествовало је 3 ученика 

На општинском такмичењу учествоваће следећи ученици : МАРИЈА САНИЧИЋ са освојенх 90  бодова ,АЛЕКСА ПАВЛОВИЋ са освојених 80 бодова  и АЊА ВИЋЕНТИЈЕВИЋ   са освојених 80 бодова.

У 8 РАЗРЕДУ учествовао је 1 ученик 

На општинском такмичењу учествоваће следећи ученик : ЛУКА САВИЋ са освојенх 100 бодова.

ВЕРСКА НАСТАВА 

У 7 РАЗРЕДУ учествовало је 4 ученика: 

На општинском такмичењу учествоваће следећи ученици :МАРИЈА МАРИЋ са освојених 43 бода,МАТЕЈА ГАВРИЛОВИЋ са освојених 42 бода,ЂОРЂЕ ПЕТРОВИЋ са освојених 39 бодова и СОФИЈА МИЛАДИНОВ са освојених 35 бодова (резерва).

У Даросави           10.03.2020.год.