Наша школа С.П.

Матични број школе: 07113501
ПИБ : 100764924

МОТО ШКОЛЕ
Буди примећен знањем и добротом!

ИСТОРИЈАТ   УСТАНОВЕ

ОШ ,,Славко Поповић,, смештена је у Даросави,варошици која се налазина 12-ом километру од Аранђеловца у Шумадијском округу.  Сама школа носи назив по хероју и учитељу Славку Поповићу и  има дугачку традицију. и везана је за најзначајнији културно-историјски споменик тог краја ,цркву брвнару-храм Светих апостола Петра и Павла, у којој је почела са радом прва школа 1848.године. Важно је напоменути и то ,да је први Буквар са Цетиња донешен управо у тадашњу прву школу,цркву Брвнару у Даросави. Садашња зграда школе саграђена је 1963. године и предвиђена је за осам разреда основне школе. Школу похађају 153 ученика распоређена у 8 одељења и две смене. Школа има предиван парк на самом улазу,а у ширем комплексу дворишта ,где се налазе спортски терени,балон сала и летњу учионицу.

ПОСЕБНЕ ВРЕДНОСТИ УСТАНОВЕ

 Наша школа има вишеструку улогу,центар је образовања и васпитања, али и истовремено и центар свих облика окупљања кроз дружења,културне манифестације,међушколске размене искустава,слободне активности, такмичења ,развијање духа сарадње и поверења ученика,наставника,родитеља.

Школа Даросава, Google street view 360

LINK:

                                                                        МИСИЈА

Верујемо да свако дете има право на квалитетно образовање,које га припрема да буде успешан човек у новом добу сталних промена,због чега му помажемо да израсте у целовиту,образовану и вишестрану личност.

                                                                           ВИЗИЈА

      Жeлимo дa пoстaнeмo шкoлa сaврeмeнo oпрeмљeнa у кojoj учeници, нaстaвници и рoдитeљи бoљe сaрaђуjу уз aктивну и дифeрeнцирaну нaстaву зa сву дeцу, уз нeгoвaњe лoкaлних, културних и трaдициoнaлних врeднoсти.

Желимо да постанемо школа у коју деца радо долазе јер је настава кабинетска, савремена, ефикасна, квалитетна, инклузивна, и прилагођена потребама и интересовањима ученика, наставника, родитеља и локалне заједнице.

КЉУЧНЕ ВРЕДНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

 Заједничким залагањем трудимо се да деци пружимо адекватно образовање које ће им у будућности омогућити еконимску сигурност,лагодан и срећан живот.

Сматрамо да наша школа задовољава:

-квалитетно образовање

-проходан пут ка средњем образовању и даљем усавршавању

-коректну опремљеност

-висок степен професионализма

-стручни,посвећени наставници

-безбедно,здраво и пријатно окружење

-широк спектар ваннаставних активности

-коректни услови за рад и рекреацију

-сталну отвореност школе за сва питања,предлоге и сугестије

ПРОЈЕКТИ КОЈЕ СМО РЕАЛИЗОВАЛИ

Реконструкција школских тоалета, 2016.године

Пројекат ,,Библиотека,,- Фондација,, Ана и Владе Дивац,, 2016.године

Пројекат ,,Нова биологија,, – Фондација ,,Ана и Владе Дивац,, 2017.година

Еко-пројекат озелењавања ,,Зелена капија мира,, 2017.године

Пројекат ,,Пасторала,, – Фондација ,,Ана и Владе Дивац,, 2018.године

Продужени боравак,,Ђепето,, – Фондација ,,Ана и Владе Дивац,, 2018.година

Балон сала- Општина Аранђеловац, 2020.година

Вештачка стена- Спортски Савез Србије, 2020.године

Опремање балон сале- Спортски Савез Србије, 2021.године

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ УСТАНОВЕ

1.Унапређивање квалитета наставе

2.Унапређивање знања,вештина и компетенција ученика

3.Унапређивање просторних,техничких,материјалних и безбедносних услова рада

4.Унапређивање рада на пројектима

5.Унапређивање корисних партнерских односа и сарадње

6.Унапређивање школске климе,развијање друштвене укључености и одговорности

Ово су циљеви,уз припадајуће активности,у складу са локалним и глобалним  потрбама те као такви истичу приоритете наше школе,показују иницијативу за бољим,активнијим и сигурнијим образовањем наших ученика.