радионица – Борба против болести зависности

Месец Новембар је према међународном и националном календару посвећен борби против болести зависности и са тим у вези, у нашој школи је дана 25.11.2020. године у просторијама школске библиотеке, реализована едукативна радионица ,,Болести зависности ” у организацији ученичког парламента, тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања и тима за инклузивно образовање. Координатори радионице : наставник грађанског васпитања Голубовић Зорица и логопед школе Александра Ћировић. У раду је учествовало 12 ученика школе из 7. и 8. разреда уз препоручених мера превенције против ширења инфекције.