школско особље

Лела Јаковљевић
директор школе

Предметна настава :

Бојана Поповић
професор Математике

Валентина Рончевић-Влајковић
професор Српског језика и књижевности


Марија Младеновић
професор Српског језика и књижевности
замена Сабрина Радојичић

Наташа Глишић
професор Енглеског језика


Милица Јовановић
професор Шпанског језика


Драгана Михаиловић
професор Физике, Технике и Технологије


Зорица Степановић и Тамара Радуловић
професори Биологије


Љиљана Ђурковић
професор Географије


Горан Вићентијевић
професор Историје


Јелена Ранковић
професор Хемије


Сандра Вукоја
професор Музичке културе


Милија Илић
професор Физичког и здраственог васпитања


Зорица Голубовић
професор Грађанског васпитања


Милија Миловановић
Вероучитељ


Дејана Живановић
наставник Ликовне културе


Марко Младеновић
наставник Информатике

Разредна настава :

Анђелка Гајић
Први разред – наставница

Слађана Пјаца
Други разред – проф.разредне наставе


Јелена Ћирић
Трећи разред – проф.разредне наставе


Александра Глишић
Четврти разред – проф.разредне наставе

Стручни сарадници :

Сања Боричић
Педагог


Катарина Радисављевић
Логопед


Јована Рајковић
Секретар школе


Катарина Филиповић
Руководилац рачуноводства


Филип Маринковић
Библиотека

Помоћно-Техничко особље :

Томислав Дишић
Домар


Ружица Гајић – Чистачица
Биљана Марјановић- Чистачица
Весна Дишић- Чистачица
Снежана Гајић – Сервирка и Чистачица