Дан толеранције

Поводом дана толеранције, недеља у нашој школи протекла је у знаку учења о толеранцији и развијању вештина потребних за разумевање, уважавање и поштовање различности. Једна од активности била је од радионица : Толеранција - не дискриминација са ученицима 5. разреда.