Допис за директореПлан реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и околности за основну школу.

https://zuov.gov.rs/plan-realizacije-nastave-2020/

Обим овог документа, који је основа за планирање наставе, захтева дужу припрему за објављивање у службеном гласилу. Да би наставници могли што пре да приступе планирању и програмирању, документ је сада доступан на датом линку, а у наредним данима ће бити објављен у форми правилника у одговарајућем службеном гласилу, о чему ћемо обавестити све кориснике.

Срдачно,
Министарство просвете, науке и технолошког развоја


ОДЛАГАЊЕ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ