ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПО ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА Covid-19

Прилог 1 

Школска управа: Крагујевац 

Општина /град: Аранђеловац 

Пун назив основне школе: ОШ „Славко Поповић“ Даросава 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПО ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА Covid-19  

Напомена: Оперативни план се доставља надлежној школској управи на сагласност најкасније 27.08.2020. године. Одеређени подаци из овог плана уносе се и у ИС Доситеј.  Уколико постоји потреба за променама у оперативном плану у појединим елементима, о томе се обавештава надлежна школска управа и директор школе доставља измењен оперативни план на сагласност.  

1. Модел организације наставе који се примењује у првом циклусу (заокружити модел који се примењује): 

1.1. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – сва одељења првог циклуса (уписати укупан број одељења у првом циклусу) __/___ 

1.2. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – само матична школа (уписати број одељења првог циклуса у матичној школи) __/____ 

1.3. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – матична школа и поједина издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) _/_____ 

1.4. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – само сва издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ___/___ 

Shape1.5. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – само поједина издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ___/___ 

1.6. настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б) – сва одељења првог циклуса ______ 

1.7. настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б) – само матична школа  

1.8. настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б)  – матична школа и поједина издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ___/___ 

1.9. настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б)  – сва издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) __/____ 

1.10. настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б)  – само поједина издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ___/___ 

1.11. неки други модел организације (концизан опис модела): 

____________/_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Модел организације наставе који се примењује у другом циклусу (заокружити модел који се примењује): 

2.1. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – сва одељења другог циклуса (уписати укупан број одељења у другом циклусу) __/____ 

2.2. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – само матична школа (уписати број одељења другог циклуса у матичној школи) __/____ 

2.3. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – матична школа и поједина издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) __/____ 

2.4. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – само сва издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ___/___ 

2.5. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – само поједина издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) __/____ 

2.6. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – сва одељења другог циклуса 

2.7. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – само матична школа  / 

2.8. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – матична школа и поједина издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ___/___ 

2.9. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – само сва издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) _/_____ 

Shape2.10. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – само поједнина издвојена одељења другог циклуса (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ___/___ 

2.11. неки други модел организације (концизан опис модела): 

Настава се остварује у петом,шестом и седмом разреду са смењивањем група током седмице (група А и група Б). Подела је извршена због бројности одељења. А у одељењу 8/1 и 8/2 настава се реализује у пуном саставу. 

3. Назив платформе која ће се користити као допунска подршка ученицима у учењу (опционо за школе):  Гугл учионца и РТС 

4. Распоред часова по данима за сваки разред са временском организацијом (сатница): 

Први разред 

Редни број Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Сатница 
Група А 
Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик 7.45-8.15 
Енглески језик Српски језик Математика Српски језик Математика 8.20-8.50 
Математика Верска настава/Грађанско васпитање Свет око нас Дигитални свет Музичка култура 9.05-9.35 
Свет око нас Енглески језик Ликовна култура Физичко васпитање ЧОС 9.40-10.10 
Физичко и здравствено васпитање Допунска настава  Слободне активности Физичко и здравствено васпитање онлајн 
Група Б 
Српски језик Српски језик Математика Српски језик Математика 10.30-11.00 
Енглески језик Свет око нас Српски језик Математика Српски језик 11.05-11.35 
Математика Математика Свет око нас Дигитални свет ЧОС 11.50-12.20 
       

Други разред 

Редни број Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Сатница 
Група А 
Енглески језик  Верска настава/ Грађанско васпитање Српски језик Математика Српски језик 7.45-8.15 
Српски језик Енглески језик  Математика Српски језик Математика 8.20-8.50 
Математика Математика  Свет око нас Физичко васпитање  Музичка култура 9.05-9.35 
Свет око нас Српски језик Ликовна култура Пројектна настава ЧОС 9.40-10.10 
Физичко и здравствено васпитање Допунска настава Ликовна култура Слободне активности Физичко и здравствено васпитање онлајн 
Група Б 
Српски језик Математика  Српски језик  Математика  Српски језик  10.30-11.00 
Математика  Српски језик  Математика Српски језик Математика 11.05-11.35 
Енглески језик Свет око нас Пројектна настава Свет око нас ЧОС 11.50-12.20 
       

Трећи разред 

Редни број Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Сатница 
Група А 
Српски језик  Математика  Српски језик Математика Српски језик 7.45-8.15 
Математика Српски језик  Математика Српски језик Математика 8.20-8.50 
Природа и друштво Енглески језик Природа и друштво Пројектна настава  Музичка култура 9.05-9.35 
Енглески језик  Верска настава/ Грађанско васпитање Ликовна култура Физичко васпитање ЧОС 9.40-10.10 
Физичко и здравствено васпитање Физичко и здравствено васпитање Ликовна култура Слободне активности Допунска настава онлајн 
Група Б 
Енглески језик  Српски језик  Математика  Српски језик  Математика  10.30-11.00 
Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик 11.05-11.35 
Математика Природа и друштво Пројектна настава Природа и друштво ЧОС 11.50-12.20 
       

Четврти разред 

Редни број Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Сатница 
Група А 
Српски језик  Енглески језик  Српски језик Математика Српски језик 7.45-8.15 
Математика Математика  Математика Српски језик Математика 8.20-8.50 
Енглески језик  Верска настава/ Грађанско васпитање  Природа и друштво Физичко васпитање  Музичка култура 9.05-9.35 
Природа и друштво Српски језик  Ликовна култура Изборни предмет ЧОС 9.40-10.10 
Физичко васпитање Допунска настава Додатна настава Слободне активности Физичко васпитање онлајн 
Група Б 
Српски језик  Енглески језик  Српски језик  Математика  Српски језик  10.30-11.00 
Математика Српски језик  Математика Српски језик Математика 11.05-11.35 
Природа и друштво Математика  Природа и друштво Изборни предмет ЧОС 11.50-12.20 
       

Пети разред 

Редни број Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Сатница 
Математика Математика Математика Информатика Музичка култура 13.15-13.45 
Српски језик Српски језик Српски језик Енглески језик Музичка култура 13.50-14.20 
Српски језик Физичко и здравствено васпитање Физичко и здравствено васпитање Српски језик Физичко и здравствено васпитање 14.35-15.05 
Шпански језик Ликовна култура Техника и технологија Математика Енглески језик 15.10-15.40 
Биологија Ликовна култура Техника и технологија Историја Биологија 15.45-16.15 
Географија Грађанско васпитање/Верска настава Шпански језик  ЧОС онлајн 

Шести разред 

Редни број Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Сатница 
Српски језик Српски језик Српски језик Физика Математика 13.15-13.45 
Физика Математика Информатика Биологија Физичко и здравствено васпитање 13.50-14.20 
Математика Биологија Шпански језик Техника и технологија Српски језик 14.35-15.05 
Географија Историја Физичко и здравствено васпитање Техника и технологија Музичка култура 15.10-15.40 
Шпански језик Физичко и здравствено васпитање Географија Математика Енглески језик 15.45-16.15 
 Верска настава Енглески језик Историја Ликовна култура онлајн 
  Грађанско васпитање  ЧОС онлајн 

Седми разред 

Редни број Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Сатница 
Географија Биологија Информатика Историја Српски језик 13.15-13.45 
Хемија Физика Хемија Математика Српски језик 13.50-14.20 
Шпански језик Историја Географија Физика Енглески језик  14.35-15.05 
Биологија Физичко и здравствено васпитање Енглески језик Биологија Физичко и здравствено васпитање  15.10-15.40 
Српски језик Математика Шпански језик Техника и технологија Ликовна култура 15.45-16.15 
Српски језик Математика Физичко и здравствено васпитање Техника и технологија Музичка култура онлајн 
 Верска настава/Грађанско васпитање  ЧОС  онлајн 

8/1 

Редни број Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Сатница 
Хемија Историја Хемија Енглески језик Српски језик 13.15-13.45 
Математика Биологија Шпански Физика Енглески језик 13.50-14.20 
Физика Српски језик Информатика Математика Музичка култура 14.35-15.05 
Српски језик Техника и технологија Географија Историја Ликовна култура 15.10-15.40 
Географија Техника и технологија Физичко и здравствено васпитање Биологија Математика 15.45-16.15 
Шпански језик Физичко и здравствено васпитање Грађанско васпитање Српски језик Математика онлајн 
 Верска настава  ЧОС Физичко и здравствено васпитање онлајн 
       
       

8/2 

Редни број Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Сатница 
Шпански језик Физика Физичко и здравствено васпитање Биологија Енглески језик 13.15-13.45 
Географија Историја Георафија Информатика Српски језик 13.50-14.20 
Хемија Математика Хемија Историја Математика 14.35-15.05 
Техника и технологија Српски језик Шпански језик Физика Математика 15.10-15.40 
Техника и технологија Биологија Енглески језик Српски језик Физичко и здравствено васпитање 15.45-16.15 
Српски језик Ликовна култура Грађанско васпитање Математика Физичко и здравствено васпитање онлајн 
ЧОС Верска настава   Музичка култура онлајн 
       
       

5. Начин праћења и вредновања постигнућа ученика: 

Усмено и писмено одговарање, петнаестоминутне писане провере, израда тестова, израда домаћих задатака, сумативно и формативно оцењивање. 

6. Додатни начини пружања подршке ученицима у складу са специфичним потребама и у односу на породични контекст: 

Домаћи задаци и додатни материјал,снимање гласовних порука,цртање,слање фотографија. Слање ученицима материјале  и  корисне  ПП презентација као и  видео снимаке  преко Вибер апликације и мејлова разредних старешина и предметних наставника а у циљу реализације ЧОС-а, додатне, допунске наставе и секција једанпут недељно. 

7. Додатни ресурси ван школе који се користе (волонтери, спољна подршка…): 

Школа има потребне ресурсе за обављање образовно-васпитног рада. 

8. Укупан број ученика у школи који су се изјаснили да неће похађати наставу у школи према утврђеном моделу: (уписати посебно за сваки разред): 

Разред Број ученика који не похађају наставу у школи 
Први  
Други 
Трећи  
Четврти  
Пети 
Шести 
Седми 
Осми 

9. Ако школа има групе продуженог боравка описати начин организације на дневном и недељном нивоу: 

Школа нема групе продуженог боравка.  

9.1. Укупан број група продуженог боравка: 

9.2. Укупан број ученика уписаних у продужени боравак: 

9.3. Укупан број ученика који су се изјаснили за похађање продуженог боравка:  

10. Начин праћења остваривања оперативног плана активности (концизан опис): 

Директор 

Лела Јаковљевић

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *