ДОПИСИ за ШКОЛу ЗА ВРЕМЕ COVID 19.

Дописи Министарства Просвете за рад и функционисање школе за време пандемије COVID-19.