Мере у циљу смањења потрошње електричне и топлотне енергије за зиму 2022/2023.

Мере се предузимају у циљу смањења потрошње електричне и топлотне енергије у државним и јавним установама, као и у домаћинствима и предузећима са циљем уштеде електричне енергије за предстојећу зиму. Због насталих ситуација у вези са енормним поскупљењем електричне енергије на регионалним тржиштима и недостатком сопствене производње електричне енергије, неопходно је да се мере примене што пре и то у периоду од 1. септембра 2022. до 31. марта 2023. године.

1.Јавно осветљење – Дужности за руководиоце општина и градова:

 • Препоручује се локалним самоуправма да приступе свођењу јавне расвете постављене на улицама, трговима и другим објектима на минимални безбедносно оправдан ниво (смањење за 33%).
 • Ограничење рада декоративне расвете на фасадама свих јавних објеката и споменика културе, билборда и светлећих реклама и новогодишњег осветљења на највише 4 сата дневно.
 • Ограничити рад рефлектора на спортским приредбама на минимум потреба са тендецијом одигравања током дневне светлости.
 • Хитан прелазак на ЛЕД расвету.

2.Дужности за руководиоце у органима државне управе, државним предузећима, јавним установама и привреду су да се смањи потрошња електричне и топлотне енергије за 15%, у односу на исти период 2021/2022, и то следеће мере :

 • Од својих запослених одредити лица која ће се старати о смањењу потрошње енергије, у складу са доле наведеним препорукама, применом учесталих контрола током радног времена, а посебно по истеку радног времена, са циљем смањење потрошње за 15% у односу на исти месец прошле године.
 • гашење осветљења након радног времена у просторијама у којима нико не борави.
 • објекти/просторије који се загревају/догревају могу у просторијама имати температуру од највише 20 степени C, са изузетком болница.
 • Замена старих живиних светиљки новим лед светиљкама у јавном осветљењу и у зградама које користи јавни сектор.
 • Заменити старе прозоре у радним просторијама новим ПВЦ прозорима ради смањења промаје, инсталирати интелигентне системе за управљање потрошњом енергије.
 • Уложити у побољшање енергетске ефикасности у смислу промене енергетски ефикасних прозора, побољшања изолације, побољшања енергетске ефикасности система грејања и хлађења,
 • Постављање соларних панела и соларних колектора на кровове 
 • Прећи са грејања на електричну енергију на други вид грејања, а уколико није могуће, где је спроводљиво треба прећи на грејање путем топлотне пумпе односно на  инверторске сплит системе.

3.Дужности за запослене у органима државне управе, државним предузећима и јавним установама

 • не коришћење осветљења у унутрашњим просторијама и канцеларијама у јавним зградама у периоду када има довољно дневне светлости, не постављати тамне завесе и предмете који заклањају природну светлост од прозора, дању не спуштати ролетне, радне столове поставити тако да користе могу да користе природну светлост, искључивање осветљења када у просторији нико не борави.
 • Коришћење степеница уместо лифта
 • штампање само оних докумената који су потребни и онолико копија колико је потребно и по завршетку рада искључити све рачунаре, штампаче и друге уређаје.

4.Дужности за руководиоце у државним предузећима и јавним установама

 • Обавезни су да спроводе све горе наведене мере
 • Препоручује се да ЈП ЕПС, ЈП ЕМС, ЈП ОДС, Србија гас и ЈП Транспортгас сачини посебан план уштеда сопствене потрошње електричне енергије и да га спроведе.
 • Препоручује се ЕПСу, ЕМСу и ОДСу да направе планове и спроведу следеће мере: (Снижење губитака дистрибутивне и преносне мреже, Уградња батеријских кондензатора за компензацију реактивне електричне енергије, Замена дотрајалих водова, Замена дотрајалих пумпи за воду са ефикасним пумпама).
 • Препоручује се ЈП „Путеви Србије“ као и локалним јавним предузећима за путеве да приступе свођењу расвете постављене на државним путевима на минималну безбедну количину осветљења на улицама, трговима и другим објектима у земљу који обухватају државне путеве.
 • Препоручује за ЈП „Аеродроми Србије“ да се смањи расвета на минималну безбедну количину осветљења на пистама
 • Препоручује за ЈП „Железницама Србије“ и ГСПу да доставе планове снижавања потрошње.
 • Препоручује за ЈП „Скијалишта Србије“ да жичаре на скијалиштима и друге жичаре не морају да раде уколико не постоји адекватан број корисника.
 • Препоручује се да ЈП ЕПС, заједно са великим потрошачима, приступи прилагођавању планова потрошње и производње.
 • Препоручује се да ЈП ЕПС учини оптимизацију почетка рада ТЕ-ТО (могућност супституције природног гаса другим енергентима, пребацивање из вршног у нормални режим рада када је економски оправдано).
 • Препоручује се ЈП ЕПС да изврши додатно истраживање тржишта и примену других модела за набавку електричне енергије и угља.
 • Препоручује се топланама да размотре оптимизацију датума почетка грејне сезоне.
 • Препоручује се топланама да размотре активирање коогенеративних постројења за производњу електричне енергије.
 • Да ЈП ОДС и ЈП ЕПС олакшају процедуре за прикључење прозумера у електроенергетску мрежу.
 • Ценом додатно дестимулисати превелику потрошњу

5.Препоруке за домаћинства се налазе у Анексу 1.

OBAVESTENJE za roditelje,razrednog starešinu i nastavnike:

OBAVESTENJE za roditelje,razrednog starešinu i nastavnike:
05.07.2022.utorak počinje podnošenje liste želja.Liste želja,roditelji,drugi zakonski zastupnici podnose elektronski,preko portala MSS,ili pismeno,u matičnoj školi.Oba načina su ravnopravna.Na listi želja može biti uneto do 20 želja.-OS ne mogu da zahtevaju od roditelja ,koji su to uradili elektronski,da 06.i 07. dodju u školu i neposredno predaju listu želja.-Ne mogu da zahtevaju da se unese svih 20 želja.-Za broj i raspored želja odgovoran je roditelj.-OS je u obavezi da proveri da li je ucenik podneo listu želja,na bilo koji od dva načina i da napravi službenu zabelešku.- Ukoliko roditelj ili učenik ne želi da to učini,potpisuje izjavu na obrascu.-Ukoliko učenik ili roditelj ne želi ili ne može da dodje u školu,škola sačinjava službenu zabelešku,da prema izjavi roditelja,učenik ne želi da podnese listu želja.-Oba dana 06. i 07.7 od 08-15 časova ,u školi moraju biti dostupni zaposleni,radi dolaska roditelja,a radi neposrednog podnošenja liste želja.

Дан школе 2021/2022.

Дан школе обележен кроз форму сарадничког часа, уз учешће ученика од 3. до 8. разреда, предметних наставника и учитеља.
Кроз веома креативан сценарио представљене су земље и народи, са упечатљивим одликама времена и стила (музика, ношња, обичаја обележја)

е-Вежбаоница

Поштовани,

Као додатну подршку ученицима, приликом припремања завршног испита, МПНТР и ЗВКОВ, у сарадњи са Е-управом и професорима са ПМФ и ФОН, креирали су портал е-Вежбаоница, који ученици могу да користе. е-Вежбаоница ће омогућити проверу знања из свих 7 предмета који су обухваћени завршним испитом. Задаци су припремљени у три нивоа (основни, средњи, напредни).

Линк за приступ:
https://evezbaonica.zvkov.gov.rs


Портал је отворен од петка 10.06.2022. године.

Обавештење

15.06.2022. у 12 часова, у организацији Завода за вредновање квалитета, ће бити одржано годишње тестирање ученика.

4. разреда (српски језик, математика, природа и друштво

7. разреда (физика, хемија, биологија, географија, историја)
преиспитивање припремљености.

Биће организовано по утврђеној процедури. Следи детаљно обавештење о процедури и спровођењу тестирања.

ПРОГРАМ ДАНА ШКОЛЕ

Приредба која се организује поводом Дана школе замишљена је као својеврсно смењивање музичког и драмског дела. Наступи ученика биће прожети игром, певањем, рецитацијом и глумом.

Основне тематске окоснице у вези су са мотивима Србије и Азије.

Програм (редослед наступа):

Уводна реч водитеља

Хор – химна

Најава

Прваци – рецитације

Најава

Индија – Магдалена и Андрија

Најава

Кина – Марија и Младен

Најава

Плес кишобрана

Најава

Русија – Никола и Филип Прокић

Хор и четврти разред (Каћуша)

Најава

Израел – Милица и Теодора

Израел – плес (петакиње и шестакиње)

Најава

Јапан – Алекса и Тамара

Плес са лепезама – седмакиње

Најава

Турска – Тамара Д. и Немања

Рецитација на турском – четвртакиња

Турски плес – трећаци

Најава

Хармоника – Матија Павловић

Фолклор

Похвале и награде – директорка школе

Обавештење за родитеље и ученике 8. разреда о завршном испиту.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА  

   Завршни испитчасови припремне настава на РТС 2

 Поштовани,

Министарство просвете, науке и технолошког развоја иницирало је снимање часова припремне наставе, у циљу пружања системске подршке ученицима осмог разреда у припремама за полагање завршног испита.

Кроз систематизацију градива из српског језика, математике, физике, хемије, биологије, историје и географије, ученици ће имати прилику да још једном утврде стечена знања.

Часови припремне наставе биће емитовани сваког радног дана на РТС 2 каналу од 9. маја до 17. јуна 2022. године. Емитовање часова вршиће се у термину од 9.30 и од 13.00 часова према утврђеном распореду:

Понедељак – СРПСКИ ЈЕЗИК

Уторак – МАТЕМАТИКА  

Среда, четвртак и петак – редом ФИЗИКА, ХЕМИЈА, БИОЛОГИЈА, ИСТОРИЈА И ГЕОГРАФИЈА 

Такође, у оквиру пројекта Моја школа и сарадње са РТС-ом на интернет порталу РТС Планета – 8. разред – Moja школа (rtsplaneta.rs) налазе се часови које ученици осмог разреда могу користити у што бољој припреми за полагање завршног испита.

Још једном се захваљујемо свим колегама и колегиницама који су учествовали у припреми, снимању и евалуцији ових часова.

Циљ ових активности, поред системске подршке и унапређивању знања ученика, је и да цео процес буде организован на најбољи могући начин уз осигурање регуларности и квалитетног спровођења завршног испита.

У складу са Календаром активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2021/2022. годину и пријемног испита и уписа ученика у средњу школу, завршни испит на крају обавезног образовања и васпитања биће одржан 27, 28. и 29. јуна 2022. године.

Молимo вас да упознате ученике осмог разреда и њихове родитеље/друге законске заступнике са садржином мејла.

Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ У ВЕЗИ ПРИЈАВЉИВАЊА УЧЕНИКА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ЗА УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ГИМНАЗИЈЕ

Од ове школске године ученици осмог разреда, пријаву за полагање пријемних испита за уметничке школе и специјализоване гимназије, могу извршити електронски или директно у матичној основној школи.

 1. Ученици и родитељи, односно други законски заступници, се могу пријавити за полагање пријемног испита путем портала  http://www.mojasrednjaskola.gov.rs/
 2. Moгу да се пријаве директно у средњим школама које организују пријемне испите или у матичним основним школама 7. и 8. априла 2022. године
 3. Ученици се пријављују путем одговарајућег формулара који ће добити од директора школе и предати га директно у основну или средњу школу
 4. Формулар могу да преузму од четвртка 07.04.2022. године од 08 часова у основној школи
 5. Родитељи и ученици ће добити помоћ у школи приликом попуњавања формулара

Директор школе
Лела Јаковљевић

Обавештење за родитеље/ друге законске заступнике ученика који уписују средњу школу 2022.

Портал моја средња школа представља платформу која Вам омогућава да извршите електронске услуге у вези са пријемним испитом, завршним испитом и уписом у први разред средње школе за школску 2022./2023. годину, за школе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, са изузетком музичких, балетских и специјалних школа.

На порталу Моја средња школа: https://mojasrednjaskola.gov.rs можете проверити све евидентиране податке за конкретног ученика, али и пронаћи све статистичке податке о основним и срењим школама, као и друге информације које могу помоћи у правилном одабиру будуће школе. Сходно календару уписаних активности, на дневном нивоу можете пратити главне актуелности.

Да бисте користили електронске услуге, потребно је да будете ауторизован корисник. Ауторизовани корисник може бити искључиво родитељ или други закоснки заступник који има одговарајућа права приступа до података о конкретном ученику, путем налога порталу Мој есДневник. Односно уколико имате налог на порталу Мој есДневник или имате налог на Националном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs, којим приступате порталу Мој есДневник, омогућене су следеће електронске услуге:

 1. подношење електронске пријаве за полагање пријемних испита
 2. подношење приговора на резултате завршног ипсита
 3. подношење електронские листе жеља
 4. подношење електронске пријаве за упис у средњу школу

Налог на есДневнику можете добити од разредног старешине у основној школи, а налог на државном порталу за електронску идентификацију можете сами креирати регистровањем на eID.gov.rs.

Позивамо Вас да, у складу са текућом епидемиолошком ситуацијом, а, пре свега, због здравља и безбедности, користите расположиве електронске услуге у вези са процедуром за упис у средњу школу. Свакако, све захтеве ћете моћи и на стари начин да поднесете, непосредно у школи.

05.04.2022. године

Гимназија “Милош Савковић” упис

Поштовани,

Као што сте упућени, у Гимназији “Милош Савковић” у Аранђеловцу постоји и ИТ смер (смер за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику).

Процедура за упис овог смера је другачија него за упис остала наша три смера, што можете видети и у презентације коју шаљемо у прилогу. 

Молимо вас да све ученике који су заинтересовани да упишу овај смер обавестите да су пријаве за полагање пријемног испита за ИТ смер почеле данас и трају до краја недеље. 

Постоје два начина пријаве: 

1. онлајн путем на сајту www.mojasrednjaskola.gov.rs  од данас (понедељак, 4.април 2022. године) од 8 часова до четвртка 7. априла до 24 часа

ИЛИ

2. директно у Гимназији „Милош Савковић“ у четвртак 7. априла или петак 8. априла 2022. године од 9 до 16 часова.

Полагање пријемног испита за ИТ смер биће одржано 21.маја од 10 до 12 часова.

Све информације о припремној настави за пријемни испит која се организује у Гимназији “Милош Савковић” ученици и родитељи могу добити на број телефона психолога и помоћника директора Гимназије, Невене Новчић, 0643264123 (нека родитељи пошаљу поруку па ћемо уврстити њихове контакте у Вибер групу која је креирана за заинтересоване за ИТ смер). 

У прилогу Вам, поред презентације, шаљемо и списак до сада пријављених ученика за полагање пријемног испита за ИТ смер. Молимо да проверите да ли су се сви ваши заинтересовани ученици пријавили (поред имена неких ученика не стоји име школе јер су се пријавили телефонским путем). 

Ако постоји неки заинтересован ученик који се до сад није јавио нашој школи, молимо да нам јавите његово име и презиме и напишете број телефона родитеља и ученика. 

Гимназија Милош Савковић – презентација

Упису првака у Основну школу 2022-2023. 

Поштовани родитељи, 

  Ове године ће се уписивање Вашег детета  у први разред основне школе спроводити само у заказаном термину. Да бисте електронским путем заказали термин за упис, од 21. марта  на Порталу еУправа биће омогућена услуга електронског заказивања термина за упис и тестирање детета у ОШ. Услуга ће бити доступна од 21. марта до 31.маја 2022. године, за термине уписа од 01.априла  до 31.маја .

 ВАЖНА НАПОМЕНА 1! Обављен лекарски преглед је предуслов да се дете упише у први разред. Стога Вас молимо да приступите услузи заказивања термина за упис и тестирање само ако сте већ обавили лекарски преглед детета или сте сигурни да ћете обавити преглед до термина који сте изабрали за упис. Услуга на Порталу ће бити доступна више од месец дана, тако да имате времена за све.

 ВАЖНА НАПОМЕНА 2! Ове године није потребно да понесете ниједан документ приликом уписа јер ће сви подаци бити прибављени по службеној дужности електронским путем. Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код приватног лекара или у бојној здраственој установо биће потребно да га родитељ донесе у школу. 

Министартсво просвете, науке и технолошког развоја обезбедило је подршку родитељима у вези са еЗаказивањем термина за упис и тестирање детета у ОШ. Сва питања и недоумице и вези заказивања  термина могу се поставити на контакт телефон : 0117350557

Родитељи који су исказали интересовање за упис у нашу школу, добиће електронском поштом обавештење о заказаном термину и датуму уписа у школу. 
15.03.2022.г.  

                     Желимо Вашем детету срећан полазак у школу!

Стручна служба ОШ “Славко Поповић” Даросава 

БЕСПЛАТНИ  УЏБЕНИЦИ

Пријаве  ученика који остварују право на Бесплатне уџбенике као  и  достављање  неопходне документације за пријаву најкасније
до 24.Марта  2022.године

Право  остварују:


– Ученици из социјално/материјално угрожених породица ( примаоци новчане социјалне помоћи)
– Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом ( који образовање стичу по ИОП-у)
– Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно васпитни рад не стичу по ИОП-у али имају потребу за прилагођавањем- Брајево писмо, електронски формат, увећан фонт)
– Ученици који су у породици треће дете или свако наредно рођено дете које је у систему школовања Републике Србије.

Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:

 • За ученике , социјално/материјално угожених породица, примаоци новчане социјалне помоћи, решење ( копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи.
 • За ученике који су у породици треће дете  или свако наредно рођено дете које је у систему школовања ( средња школа, факултет), потврду  образовно –васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно- васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.
 • За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у основној школи, школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

 • За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом посебна документација није потреба јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

STONITENIS

Stonoteniska ekipa naše škole postigla je veliki uspeh na opštinskom i okružnom školskom takmičenju. Najpre su 6.10. u Bukovika na opštinskom takmičenju ubedljivo osvojili prvo mesto u konkurenciji dečaka i drugo u konkurenciji devojčica a potom su 15.10. na okružnom u Kragujevcu osvojili treće mesto u ekipnom i prvo mesto u pojedinačnom takmičenju. Za devojčice su nastupale Magdalena Ćirić i Tamara Miladinov a za dečake Vuk Popović, Nemanja Petrović i Veljko Glišić koji je briljirao posebno u polufinalu i finalu okružnog takmičenja gde je pobedio i plasirao se na republičko takmičenje koje ce se održati početkom decembra u Vrnjačkoj Banji.

Радионица БОНТОН-ПРАВИЛА ЛЕПОГ ПОНАШАЊА

У четвртак,27.05.2021.године,у нашој школи,одржана је едукативна радионица ,,Бонтон-правила лепог понашања у организацији Тима за заштиту ученика,Уп и наставнице Грађанског васпитања.

Циљ радионице је био да кроз разговор,игру и примере из свакодневног живота и поучним причама анализирамо које је примерено,а које не понашањ у одређеним ситуацијама.

ОШ,,Славко Поповић,,
Даросава,
27.05.2021.година

Радионица ДРУГАРСТВО

Дана 27.05.2021.године, у нашој школи је, одржана едукативна радионица ,,ДРУГАРСТВО,, у организацији Тима за заштиту ученика ,УП,педагога школе и наставнице грађанског васпитања.

ОШ,,Славко Поповић,,
Даросава,
27.05.2021.године

ОБАВЕШТЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ VIII РАЗРЕДА

По препоруци Владе Републике Србије и Кризног штаба, одлучено је да се пробни завршни испит за ученике осмог разреда одлаже за петак 09.04.2021. и суботу 10.04.2021. што ће бити утврђено изменом Правилника о календару образовно- васпитног рада основне школе за шк.2020-21.год. ( „ Службени гласник РС – Просветни гласник“ , бр. 5/20 и 18/20).

Са свим даљим неопходним информацијама , обавестиће и упознаће Вас одељенски старешина.

У Даросави ,22.03.2021.
Директорка и чланови Тима за породицу

Време одржавања часова за ученике од V-VIII разреда за 2021/2022. годину

На основу члана 28. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК о изменама Правилника o календару
образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину

Члан 1.

У Правилнику о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 5/21), у члану 6. став 2. мења се и гласи:

„Јесењи распуст почиње у понедељак, 8. новембра 2021. године, а завршава се у петак, 12. новембра 2021. године.”

Члан 2.

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину, који је одштампан уз Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 5/21), замењује се новим табеларним прегледом календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-00193/2021-07

У Београду, 5. новембра 2021. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.Обавештење о упису првака у Основну школу за 2021-2022 годину.

Поштовани родитељи, 

 Захваљујемо Вам се што сте исказали интересовање за упис детета у основну школу.  Имајући у виду ситуацију са коронавирусом и како би се избегле гужве по школама, ове године ће се уписивање Вашег детета  у први разред основне школе спроводити само у заказаном термину.


Да бисте електронским путем заказали термин за упис, од 22. марта  на Порталу еУправа биће омогућена услуга електронског заказивања термина за упис и тестирање детета у ОШ.
Услуга ће бити доступна од 22. марта до 28.маја 2021. године, за термине уписа од 01.априла  до 31.маја .

 ВАЖНА НАПОМЕНА 1!

Обављен лекарски преглед је предуслов да се дете упише у први разред. Стога Вас молимо да приступите услузи заказивања термина за упис и тестирање само ако сте већ обавили лекарски преглед детета или сте сигурни да ћете обавити преглед до термина који сте изабрали за упис. Услуга на Порталу ће бити доступна више од месец дана, тако да имате времена за све. 

ВАЖНА НАПОМЕНА 2!

Ове године није потребно да понесете ниједан документ приликом уписа јер ће сви подаци бити прибављени по службеној дужности електронским путем. Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код приватног лекара, биће потребно да га родитељ донесе у школу. 

Министартсво просвете, науке и технолошког развоја обезбедило је подршку родитељима у вези са еЗаказивањем термина за упис и тестирање детета у ОШ. Сва питања и недоумице у вези заказивања  термина могу се поставити на контакт телефон :

0117350557

Родитељи који су исказали интересовање за упис у нашу школу, добиће електронском поштом обавештење о заказаном термину и датуму уписа у школу. 

Желимо Вашем детету срећан полазак у школу!

Стручна служба ОШ “Славко Поповић” Даросава
15.03.2021.

Информација за родитеље у вези са Заказивањем термина за упис и тестирање детета у ОШ

И ове године родитељи / други законски заступници који су грађани Републике Србије могу електронским путем да закажу на Порталу еУправа термин за упис и тестирање детета у основну школу покретањем услуге еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у ОШ.


Потребно је да:

 • Будете регистрован корисник, односно имате креиран налог на државном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs
 • Покренете услугу на Порталу еУправа (Услуге → Образовање → еЗаказивање термина у ОШ)
 • Закажете термин у школи којој Ваше дете територијално припада
  Приликом уписа није потребно да прилажете документа, јер ће их школа прибавити по службеној дужности, и то:
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о пребивалишту
 • Уверење о похађању припремног предшколског програма
 • Потврду о обављеном лекарском прегледу – лекарско уверење*
 • Изузетак је само лекарско уверење уколико сте преглед обавили код приватног лекара.

  Напомена 1:

  Термин можете да откажете 24 часа раније. Уколико не откажете термин и не дођете у заказаном термину у школу, систем Вам неће дозволити да наредних 14 дана резервишете нови термин за упис и тестирање детета у основну школу електронским путем. У
  том случају, родитељи ће морати директно да се обрате школи и закажу нови термин.

  Напомена 2:

  Уколико имате додатна питања и недоумице у вези са заказивањем термина, обратите се контакт центру на 011/73-505-57. Телефонска подршка доступна је од 22. марта 2021. године и током трајања уписа у основне школе сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

ОБАВЕШТЕЊЕ БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ

Пријаве  ученика који остварују право на Бесплатне уџбенике као  и  достављање  неопходне документације за пријаву најкасније
до 23.ФЕБРУАРА  2021.године 

Право  остварују:
– Ученици из социјално/материјално угрожених породица ( примаоци новчане социјалне помоћи)
– Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом ( који образовање стичу по ИОП-у)
– Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно васпитни рад не стичу по ИОП-у али имају потребу за прилагођавањем- Брајево писмо, електронски формат, увећан фонт)
– Ученици који су у породици треће дете или свако наредно рођено дете које је у систему школовања Републике Србије.

Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација: 

 • За ученике , социјално/материјално угожених породица, примаоци новчане социјалне помоћи, решење ( копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи.
 • За ученике који су у породици треће дете  или свако наредно рођено дете које је у систему школовања ( средња школа, факултет), потврду  образовно –васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно- васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.
 • За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у основној школи, школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
 • За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом посебна документација није потреба јер школа поседује податке о наведеним ученицима. 

Анкета за родитеље/старатеље о похађању наставе од Септембра 2020.

Поштовани родитељи/старатељи,

Надамо се да сте сви здраво и добро.

Како се приближава почетак школске године, предстоји нам планирање и организација наставе у складу са препорукама, услед тренутне епидемиолошке ситуације.

Ви као родитељи/старатељи треба да се изјасните да ли ће Ваше дете од септембра похађати наставу у школи, или се опредељујете за учење на даљину.

На питања са црвеном звездицом (*) је обавезно дати одговор, док на остале не морате.

Када будете послали одговоре (кликом на дугме на крају анкете), знаћете да нам је стигао одговор ако добијете обавештење које гласи: “Ваши одговори су забележени. Хвала на сарадњи.”

Хвала унапред!

Анкета за попуњавање, налази се на линку испод :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq8ZIBojzHgMHCqdXYJzs0eGXNVl_Z-8msiFUx_D5af17j8Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

“Hajde da recikliramo”

Poštovani,

Zadovoljstvo nam je što započinjemo zajedničkih projekat “Hajde da recikliramo”. Na projektu učetvuje 12 školskih ustanova koje će do kraja godine sakupljati ambalažu i učestvovati u takmičenju. Škola koja sakupi najviše ambalaže po đaku do kraja godine, osvojiće nagradu namenjenu pre svega đacima.

Edukaciju smo započeli predstavom(nedelju dana pred kraj školske godine), a u prilogu vam šaljemo materijal koji će vam pomoći da nastavite sa edukacijom đaka. U nastavku vam šaljemo bitne informacije koje se tiču realizacije projekta:

 • Trajanje: 1.oktobar – 31. decembra
 • Svaka škola treba da ima osobu zadužennu za projekat 
 • Potrebno je obavestiti radnike koji čiste školu o akciji i reći im da odlažu džakove sa ambalažnim otpadom u posebnu ostavu
 • Sakupljanje: Vrši se po potrebi, u konsultaciji sa JKP Bukuplja. Pre dolaska u školu potrebno je da redar razdvoji PET i limneke kako bi mogli da izmerimo džakove. 
 • Jasno obeležiti svaki džak imenom škole kako bi pratili količine
 • Viber grupa – ukoliko postoji mogućnost, poslati obaveštenje roditeljima preko viber grupe, zajedno sa vizualom
 • Voleli bi da vidimo fotografije đaka koji recikliraju i time podignemo svest građana o reciklaži

Preporuke za edukaciju

Kako bi edukovali đake, potrebna nam je vaša pomoć Kroz kreativan rad možemo da doprinesemo da deca bolje usvoje znanje, zato vam šaljemo predloge za radionice:

 • Dečija izložba na temu reciklaže 
 • Pravljenje saksija od PET flaša i hranilice za ptice, bojenje i lepljenje na času likovnog
 • Pravljenje skulpturica/murala od stvari koje nam ne trebaju u cilju promovisanja reuse principa (davanje svrhe stvarima koje više nemaju upotrebnu vrednost). To mogu biti polomljene igrake, istrošeni flomasterij, stari papir, kockice, bilo šta što ima padne na pamet)
 • U prilogu se nalaze igrice koje možete podeliti sa đacima, obaveštenje koje bi trebao da se pročita svakom razredu, kao i edukativni poster koji možete koristiti u promotivne svrhe
 • Kante, džakove i postere možete preuzeti u JKP Bukulja od 26. septembra

Monitor Brand New Dates by Their Unique Fb Behavior

Fb is exclusive digital world. Truly filled with facts and unusual conduct that would not be thought about acceptable within our analog real life. Even potential companies are using our fb profiles as sort of figure reference for the people they employ. The way we work as all of our somewhat covert virtual alter egos can inform others lots about united states. So we, as well, can discover quite a bit about this intriguing woman we have been internet international lesbian dating site for several weeks today.

1. Check her pals.

Is she contacts with 1000 shirtless guys from 30 claims and 12 various countries? That’s not so bad on it’s own. She may be a “collector.” But really does she connect to plenty of men she doesn’t understand regularly? How about the area dudes? Is actually she tagged within their photos at constant parties? Did she “friend” all your friends? If yes, she could be undertaking reconnaissance on you.

2. Discover her posts.

Does she post a lot of sensuous images, and carry out a couple of dozen guys “like” them? Are there any countless opinions, and does she answer them? Is she nice inside her remarks to the woman girlfriends and others, or really does she believe a special character? Should you touch upon her articles, then you definitely should really be notified each time another person really does the same, you can also merely examine all the feedback once you choose to.

 

“it is very difficult for you to remain squeaky thoroughly clean

for lengthy in this internet based, 24/7, full-access digital globe.”

3. See the woman standing.

See if she states she is “solitary,” “in a relationship, “it’s challenging” or whatever. Perhaps she continues to have an attachment to an ex, or even she thinks several dates mean she’s currently in a relationship to you. Or, maybe after a dozen dates within a month, she actually is nonetheless “single.” Everyone doesn’t stay and perish on Twitter, so the woman connection standing cannot be latest. However if she’s got constant posts, you are aware she actually is been energetic.

4. Examine this lady photos.

Does she pull her cellphone cam out usually when you are on a night out together? Observe how she portrays the events from the night if she throws them on Twitter.

If she “tags” you in a photograph, it could head out to all the of one’s Facebook buddies, therefore make sure you are aboard along with her depiction of one’s union.

It’s very difficult for you to remain squeaky clean for lengthy within on-line, 24/7, full-access digital world. It is likely you have users on dating sites and company websites that disclose 100 aspects of you that even your own buddies might normally can’t say for sure. If you notice every little thing as a red banner, you won’t ever have the ability to date anybody. But Facebook does provide you with the opportunity to observe a possible girlfriend portrays by herself (while) to the world, so seek troubling patterns and don’t sweat the isolated missteps.

Can I create Her an Apology Letter, or Can I Let it Go?

Reader matter:

A gal I really like questioned myself for my personal wide variety but hasn’t called however. This has been three weeks. Element of me sensed that she had been irritated when asking for my quantity, perhaps because I had maybe not asked for hers. I guess I handled situations all wrong. I don’t know why i did not ask this lady on her behalf number. I am not great at chatting in the phone possibly this is why. Must I compose their a letter or simply just overlook it?

-C.W. (Ca)

Expert’s Solution:

Hello, C.W.

Since you’re alot closer to this case than i will be, In my opinion I would personally rely on the intuition, which appear to be close to money. All of your answers are actually noticeable from your letter.

Perhaps it could assist any time you realized a woman’s instincts only a little much better first. Liking her lots isn’t sufficient. Telling the lady you like their may keep her attention for a while, it don’t provide in which you should enter the future. You need to reveal a lady you maintain her.

Guys thrive about chase, and bisexual females need to be pursued. Should you anticipate to get any things within her publication, you need to show you are men and she’s the continuous item of affection.

It can take plenty for a lady to abandon the regular guidelines and ask for a guy’s number. She achieved it for example cause and something reason only, so that you would require her number. She had been wanting to assist you to along because she believed you could be also shy or scared to inquire about for hers, thus she left undoubtedly that she was curious.

She wasn’t agitated to you after all. She thought humiliated and like a fool as soon as you did not use the clue.

You would have been daring enough to make bull by horns and get the girl down, and you needed to program their you had the intention of dating her once more by requesting her number right after which phoning the girl. Do you anticipate the girl to simply wait around and soon you occurred to bump into both once more?

If it is not too late, a page (one web page!) or personal check out might be great. Expect a fairly chilly feedback initially. Apologize and do not generate reasons. Tell their what a bumbling idiot you are in terms of dating, and ask for a fresh start because a night out together using outdated C.W. isn’t exactly what she actually is looking.

If you are on a date together and desire you’re keeping her hand, get the woman hand. All of the things’ve been holding right back are common signs and symptoms of your affection she’s been yearning. Function as man she desires one be. After all, if she provides another chance now, she must think you’re beneficial.

Nick

10 Finest Catholic Adult Dating Sites

If you wish to date an individual who employs the Catholic chapel, it’s really worth signing up for catholic online dating sites sites with global membership bases.

Even though it’s not at all times by far the most comfortable conversation topic, religion will make or break connections inside the internet dating scene. People in the Catholic belief, specifically, will often have issues locating someone whom shares exactly the same center thinking and principles.

Like an answered prayer, Catholic online dating sites supply someplace to assemble and meet similar singles. Our 10 most useful Catholic online dating sites — opted for with their large individual bases, useful features, popularity, and much more — can display you the means and illuminate your own dating choices.

Match.com

With more than 13.5 million visits 30 days, Match.com provides the largest amount of Catholic singles of any dating internet site. Fit’s mandate would be to put your internet dating choices and relationship needs first, therefore just do they allow you to join free-of-charge, but you can in addition search by the recommended get older, gender, area, and religion on the webpage and app. Whether you’re looking for an informal time or severe commitment, you’re guaranteed to discover exactly what need on fit since this famous program has established much more times, relationships, and marriages than all their opponents.

eharmony

Started in 2000, eharmony is acknowledged for the detailed and accurate Compatibility coordinating System®, which takes over 32 elements (such as religious values) into consideration when pairing singles. Developed by well known Christian theologian Dr. Neil Clark Warren, the dating site can be famous for their relationship-minded focus. Very with eharmony providing you significant, similar suits, the task is in fact accomplished for you — what you need to carry out is actually go on the date and take pleasure in yourself.

ChristianMingle

Established in 2001, ChristianMingle.com ended up being one of the primary internet dating sites to purely focus on religious singles. In reality, it used to be a Christian-only area, however it features since comfortable that guideline. Nevertheless, with well over 2.4 million Christian men and women going to the web site each month, ChristianMingle is among the fastest-growing web sites with its market. No matter whether you are Roman Catholic, Latin Catholic, traditional Catholic, and/or culturally Catholic — ChristianMingle will help you to find the right individual available.

CatholicSingles

Maintaining tens of thousands of Catholic singles since it ended up being established in 1997, CatholicSingles integrates genuine Catholic maxims and modern dating technology to facilitate a faith-centric dating knowledge. This happy neighborhood of Catholics all share alike beliefs and tend to be looking for the exact same circumstances in daily life: trust, friendship, and love. You’ll be able to browse through people free-of-charge, searching by appearance, area, and passions. As soon as you’re willing to begin talking, chatting, or flirting, you’ll choose a CatholicSingles account plan. Satisfying Catholics is straightforward with all the straightforward user interface at CatholicSingles.

Address: http://www.catholicsingles.com/

ChristianDatingForFree

ChristianDatingForFree is one of the biggest free Christian dating internet site in the world. This fast expanding congregation of Christian singles exists to you personally free of charge — without costs, no subscriptions, no strings connected. Joining takes little time after all, and as eventually whenever produce a profile, you will have the means to access Christian singles in the usa, Canada, UK, and Australia. And its texting characteristics, the Christian Chat place provides a low-pressure planet for singles in order to meet and chat online. By using ChristianDatingForFree, discovering some body whose values match your own website is almost effortless.

URL: http://www.christiandatingforfree.com/

CatholicMingle

Instantly relate solely to a Catholic one at CatholicMingle, basically a part of Spark.com. You may get understand people in message boards and chatrooms supposed to foster a welcoming, casual environment. Catholic singles are always prepared to socialize with this dating site. Whether you’re looking for friendship, romance, or relationship, CatholicMingle simplifies your pursuit. Whenever a profile captures your vision, it is possible to amuse interest by sending unlimited smiles, cards, or messages. The verse of the day provides you with each day determination because browse this Catholic community for a compatible spouse worthy of you.

Address: http://www.catholicmingle.com/

CatholicDatingForFree

In case you are Catholic, interested in love, plus don’t need it into any subscriptions, CatholicDatingForFree is actually if at all possible designed for you. CatholicDatingForFree boasts obtaining certainly biggest free of charge Catholic dating site available. With users all over the globe, this dating site is ready to accept any Catholic searching for a meaningful connection centered on comparable prices. Thanks to the marvels of online adverts, CatholicDatingForFree will give their people extremely advanced level look resources free of charge. This source could a blessing for Catholic singles on a tight budget.

URL: http://www.catholicdatingforfree.com/

CatholicFriendsDate.com

With thousands of energetic people, CatholicFriendsDate doesn’t have lack of internet dating options for Catholic singles. Within two minutes, possible develop a dating profile and get in touch with singles that are dedicated to really love and wedding. CatholicFriendsDate vows to greatly help users discover a friend and soul mate through personality pages, private chat capabilities, and safe look functionality. This online dating internet site bases their matches on a tried-and-true formula which will take your requirements into consideration. Medical fits are delivered right to your own email in addition to a regular newsletter packed with internet dating advice, commitment guidelines, and fun polls. On CatholicFriendsDate, falling deeply in love with someone of your belief is in fact an issue of log in.

Address: http://catholicfriendsdate.com/

ChristianCafe

At ChristianCafe, 1000s of Christian singles await you. There is no need to take their achievements on belief since website alone features over 3,000 reviews to verify its record as a matchmaker. During a 10-day test duration, you can consider ChristianCafe out and get in touch with that from your religion free-of-charge. To restrict the overall Christian fellowship, specialized look parameters lets you check for some chapel denomination, level of Christian belief, level of chapel participation, and. Along with its party forums and boards, ChristianCafe motivates people to really get acquainted with one another and develop a deep connect according to typical maxims and encounters.

Address: http://www.christiancafe.com/

CatholicMatch

For faith-focused relationship and relationship, look to CatholicMatch. Running since 1999, this Catholics-only dating internet site has priceless knowledge coordinating right up Catholic singles and it is endorsed by many people Catholic leaders. CatholicMatch ensures outcomes. Flick through their own touching achievements Stories becoming a believer. If for example the function would be to get married a pleasant Catholic, this dating website is an efficient way to pick out members of your own religion for a date and construct a serious connection from that point. CatholicMatch calls for all users getting offered to wed in the Catholic chapel. In patronage of St. Raphael the Archangel, CatholicMatch adheres to standard Catholicism because it assists Catholics look for really love. At CatholicMatch, you’ll discover a custom internet dating pool that suits you and your trust.

Address: http://www.catholicmatch.com/

The 10 Catholic online dating sites on this listing gives single Catholics an opportunity to relate genuinely to special someone, but it is not sure thing. You have to be willing to invest your time and fuel to the platform to have the results you want. Courtesy these market web sites, you currently have one thing in accordance together with your potential big date, therefore conversations and connections should come simpler individually. Get a leap of faith in your search for really love and develop a profile on a Christian relationship system meant for members who’re like everyone else. Amen!

Getting Happy Online for St. Patrick’s Day

Next to Halloween, St. Patrick’s time is usually the quintessential fun days for singles to celebrate, flirt and connect with both.

For the days leading up to St. Patrick’s Day, it’s the perfect time for you really to ramp up your web online Elite dating sites flirting practices.

St. Patrick’s time is found on a Sunday this year, which means you’ll possess whole week-end to celebrate together with your new web crush in the event that you perform your digital notes appropriate.

Here are five suggestions to help you get noticed while interested in love on line.

1. Replace your profile photo.

Grab your preferred green sweater or dress, just take a number of photographs and change most of your online dating sites photograph to you using something vibrant eco-friendly and fun.

Hop up to myspace and change the profile picture here besides.

2. Replace your status.

Change your own title to capture his/her eye to show you’d like to celebrate the holiday. Taglines instance “Kiss Me, I’m Irish” or “aspire to Get Lucky on St. Patrick’s Day” will help you be seen.

It’s likely that the inbox will begin to refill and you’ll receive a good amount of winks and flirts.

 

“its okay become strong. It’s

St. Patrick’s Time.”

3. Leave dates know you are prepared celebrate.

Post a four-leaf clover on Twitter, Instagram, Twitter or Pinterest letting people understand you’re gearing upwards for St. Patrick’s Day.

4. Digital presents.

Send a green carnation as a virtual present to someone whose profile piques your own interest, and desire him or her an early “grateful St. Patrick’s Day.”

You are more likely to receive a many thanks email to obtain the conversation began.

5. Activities.

Do a Bing search for local events and St. Patrick’s time functions in your neighborhood. Add that occasion your profile bio and invite potential dates in order to meet you indeed there.

It really is OK is daring. It Really Is St. Patrick’s Time.

Bear in mind, you don’t have to end up being Irish to get involved with the heart.

Exercise these five recommendations diligently within the next day or two, find out that is viewed your own profile, answer emails promptly and you’re probably have a night out together in your schedule at some point the week-end.

How will you end up being celebrating this St. Patrick’s weekend?

Photo supply: zcache.com.

Close-guarded strategies into Successful Profile

Internet gay dating service is regarded as those concealed gifts of our own brand-new technology life.  It can also be the worst horror if you don’t place your most useful effort onward from the start. Terms merely say-so much and there is a particular degree of confidence and character that displays through beyond the language.

They are real insider secrets to a successful online dating knowledge.

1. Set the level
This might appear truly ridiculous exactly what you may be sporting if you’re sitting by yourself and creating the profile really does issue. Lipstick, fancy undies and a cowboy hat are all you have to let the correct you shine through.

2. A Picture DOES Mean a lot of Keywords
It is a difficult one.  You do want to reveal an image of how you truly appear but make certain it’s the best possible picture there was. Photoshop and highly expert images simply wait the unavoidable.  You’re you, and honestly that’s the image your prospective new really love needs to see.

3. Artistically Describe Yourself
Unless you want to make use of a photograph then it’s essential that you describe yourself in a realistic but flattering way. In all probability you’re not Charlize Theron’s twin, however you may very well have a “pretty figure”, “cat vision” and a “saucy personality”. End Up Being the person you unquestionably are and describe your self in that way…