Одржавање спортских тренинга и такмичења у затвореном простору

Кризни штаб за сузбијање заразне болести COVID – 19 на 45. седници одржаној 14.септембра 2020. године донео је

ЗАКЉУЧАК

1. Усвајају се препоруке о мерама за сузбијање и заштите од ширења заразне болести COVID-19 приликом одржавања спортских тренинга и такмичења у затвореном простору:


Одржавање спортских тренинга и такмичења у затвореном простору


– уколико се тренинг/такмичење одржава у објекту школе (сала за физичко) временски размак између наставе и тренинга/такмичења мора бити најмање 2 сата, с тим што је директор школе одговоран за детаљну дезинфекцију сале, коришћене опреме и справа, коришћених заједничких просторија, односно свих просторија и опреме која
је коришћена приликом тренинга, односно такмичења,
– дозвољено је одржавање спортских тренинга и такмичења у затвореном простору, без присуства публике;
– активни учесници тренинга и такмичења (спортисти који учествују у тренингу/утакмици/такмичењу и судије) не морају носити заштитну маску, остали учесници морају носити заштитну маску;
– уколико тренирају или се такмиче малолетна лица, која морају бити у присуству родитеља/одраслог, организатор тренинга или такмичења је дужан да упозори пратиоце малолетног лица да не могу присустовати тренингу/такмичењу,
– пре почетка тренинга/такмичења сваком активном учеснику тренинга/такмичења мери се телесна температура, те уколико учесник има повишену телесну температуру (изнад 37 степени целзијуса) или друге знакове респираторне инфекције (кашаљ, малаксалост, отежано дисање и др.) том лицу неће бити дозвољен
улазак у објекат, односно тренинг/такмичење,
– на видном месту обавезно морају бити истакнута правила понашања,
– на улазу у објекат и у салу у којој се одржава тренинг/такмичење обавезно стоји дезо баријера,
– свако ко улази у објекат, а биће присутан на тренингу/такмичењу такмичењу мора дезинфиковати руке препаратом на бази 70% алкохола,
– пре почетка тренинга/такмичења, као и након одржаног тренинга/такмичења све просторије објекта морају бити проветрене, а подови, опрема, справе и реквизити дезинфиковани,
– уколико постоји могућност, просторија у којој се одржава тренинга/такмичења треба бити проветравана приридоном вентилацијом (отварати или држати прозоре отворене),
– коришћење заједничких, помоћних просторија, као што су кафе кухиње, свлачионице, туш кабине и сл. могуће је само уколико постоји могућност да се након сваког коришћења изврши дезинфекција те просторије,
– уколико природа тренинга/такмичења такмичења дозвољава, препоручује се да између такмичара буде физичка удаљеност најмање 1 метра,
– опрема, справе и реквизити за вежбање се морају дезинфиковати након сваке употребе,
– дезинфекција руку, површина и опреме врши се препаратом на бази 70% алкохола,
– одговорно лице организатора тренинга/такмичења дужно је да, уколико се у току такмичења јаве здравствени проблеми код такмичара, одн. активног учесника такмичења, без одлагања удаљи то лице са такмичења, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља – COVID амбуланти.

2. Овај закључак ради реализације доставти Министарству омладине и спорта, Министарству проствете, науке и технолошког развоја које ће по један примерак доставити школским управама, односно школама и Инситуту за јавно здравље Србије ”Др Милан
Јовановић Батут”.

08 Број: 53-00-7124/2020-2
У Београду, 14. септембар 2020. године

КРИЗНИ ШТАБ
ЗА СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19

КООПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
Ана Брнабић, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ
ЗА ТАЧНОСТ ОТПРАВКА:
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ