Анкета за родитеље/старатеље о похађању наставе од Септембра 2020.

Поштовани родитељи/старатељи,

Надамо се да сте сви здраво и добро.

Како се приближава почетак школске године, предстоји нам планирање и организација наставе у складу са препорукама, услед тренутне епидемиолошке ситуације.

Ви као родитељи/старатељи треба да се изјасните да ли ће Ваше дете од септембра похађати наставу у школи, или се опредељујете за учење на даљину.

На питања са црвеном звездицом (*) је обавезно дати одговор, док на остале не морате.

Када будете послали одговоре (кликом на дугме на крају анкете), знаћете да нам је стигао одговор ако добијете обавештење које гласи: “Ваши одговори су забележени. Хвала на сарадњи.”

Хвала унапред!

Анкета за попуњавање, налази се на линку испод :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq8ZIBojzHgMHCqdXYJzs0eGXNVl_Z-8msiFUx_D5af17j8Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

Приручник за пројектну наставу и наставу на даљину.

Ovaj priručnik nastao je kao plod saradnje i iskustava obrazovnih radnika iz sistema formalnog obrazovanja, inovatora obrazovnih politika i predstavnika nevladinog sektora, koji se već godinama bave inovacijama u obrazovanju. Izrađen je u okviru projekta „Javno-privatni dijalog za razvoj” koji sprovodi NALED u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike, a podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

Одржавање спортских тренинга и такмичења у затвореном простору

Кризни штаб за сузбијање заразне болести COVID – 19 на 45. седници одржаној 14.септембра 2020. године донео је

ЗАКЉУЧАК

1. Усвајају се препоруке о мерама за сузбијање и заштите од ширења заразне болести COVID-19 приликом одржавања спортских тренинга и такмичења у затвореном простору:


Одржавање спортских тренинга и такмичења у затвореном простору


– уколико се тренинг/такмичење одржава у објекту школе (сала за физичко) временски размак између наставе и тренинга/такмичења мора бити најмање 2 сата, с тим што је директор школе одговоран за детаљну дезинфекцију сале, коришћене опреме и справа, коришћених заједничких просторија, односно свих просторија и опреме која
је коришћена приликом тренинга, односно такмичења,
– дозвољено је одржавање спортских тренинга и такмичења у затвореном простору, без присуства публике;
– активни учесници тренинга и такмичења (спортисти који учествују у тренингу/утакмици/такмичењу и судије) не морају носити заштитну маску, остали учесници морају носити заштитну маску;
– уколико тренирају или се такмиче малолетна лица, која морају бити у присуству родитеља/одраслог, организатор тренинга или такмичења је дужан да упозори пратиоце малолетног лица да не могу присустовати тренингу/такмичењу,
– пре почетка тренинга/такмичења сваком активном учеснику тренинга/такмичења мери се телесна температура, те уколико учесник има повишену телесну температуру (изнад 37 степени целзијуса) или друге знакове респираторне инфекције (кашаљ, малаксалост, отежано дисање и др.) том лицу неће бити дозвољен
улазак у објекат, односно тренинг/такмичење,
– на видном месту обавезно морају бити истакнута правила понашања,
– на улазу у објекат и у салу у којој се одржава тренинг/такмичење обавезно стоји дезо баријера,
– свако ко улази у објекат, а биће присутан на тренингу/такмичењу такмичењу мора дезинфиковати руке препаратом на бази 70% алкохола,
– пре почетка тренинга/такмичења, као и након одржаног тренинга/такмичења све просторије објекта морају бити проветрене, а подови, опрема, справе и реквизити дезинфиковани,
– уколико постоји могућност, просторија у којој се одржава тренинга/такмичења треба бити проветравана приридоном вентилацијом (отварати или држати прозоре отворене),
– коришћење заједничких, помоћних просторија, као што су кафе кухиње, свлачионице, туш кабине и сл. могуће је само уколико постоји могућност да се након сваког коришћења изврши дезинфекција те просторије,
– уколико природа тренинга/такмичења такмичења дозвољава, препоручује се да између такмичара буде физичка удаљеност најмање 1 метра,
– опрема, справе и реквизити за вежбање се морају дезинфиковати након сваке употребе,
– дезинфекција руку, површина и опреме врши се препаратом на бази 70% алкохола,
– одговорно лице организатора тренинга/такмичења дужно је да, уколико се у току такмичења јаве здравствени проблеми код такмичара, одн. активног учесника такмичења, без одлагања удаљи то лице са такмичења, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља – COVID амбуланти.

2. Овај закључак ради реализације доставти Министарству омладине и спорта, Министарству проствете, науке и технолошког развоја које ће по један примерак доставити школским управама, односно школама и Инситуту за јавно здравље Србије ”Др Милан
Јовановић Батут”.

08 Број: 53-00-7124/2020-2
У Београду, 14. септембар 2020. године

КРИЗНИ ШТАБ
ЗА СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19

КООПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
Ана Брнабић, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ
ЗА ТАЧНОСТ ОТПРАВКА:
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПО ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА Covid-19

Прилог 1 

Школска управа: Крагујевац 

Општина /град: Аранђеловац 

Пун назив основне школе: ОШ „Славко Поповић“ Даросава 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПО ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА Covid-19  

Напомена: Оперативни план се доставља надлежној школској управи на сагласност најкасније 27.08.2020. године. Одеређени подаци из овог плана уносе се и у ИС Доситеј.  Уколико постоји потреба за променама у оперативном плану у појединим елементима, о томе се обавештава надлежна школска управа и директор школе доставља измењен оперативни план на сагласност.  

1. Модел организације наставе који се примењује у првом циклусу (заокружити модел који се примењује): 

1.1. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – сва одељења првог циклуса (уписати укупан број одељења у првом циклусу) __/___ 

1.2. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – само матична школа (уписати број одељења првог циклуса у матичној школи) __/____ 

1.3. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – матична школа и поједина издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) _/_____ 

1.4. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – само сва издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ___/___ 

Shape1.5. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – само поједина издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ___/___ 

1.6. настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б) – сва одељења првог циклуса ______ 

1.7. настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б) – само матична школа  

1.8. настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б)  – матична школа и поједина издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ___/___ 

1.9. настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б)  – сва издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) __/____ 

1.10. настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б)  – само поједина издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ___/___ 

1.11. неки други модел организације (концизан опис модела): 

____________/_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Модел организације наставе који се примењује у другом циклусу (заокружити модел који се примењује): 

2.1. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – сва одељења другог циклуса (уписати укупан број одељења у другом циклусу) __/____ 

2.2. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – само матична школа (уписати број одељења другог циклуса у матичној школи) __/____ 

2.3. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – матична школа и поједина издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) __/____ 

2.4. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – само сва издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ___/___ 

2.5. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – само поједина издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) __/____ 

2.6. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – сва одељења другог циклуса 

2.7. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – само матична школа  / 

2.8. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – матична школа и поједина издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ___/___ 

2.9. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – само сва издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) _/_____ 

Shape2.10. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – само поједнина издвојена одељења другог циклуса (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ___/___ 

2.11. неки други модел организације (концизан опис модела): 

Настава се остварује у петом,шестом и седмом разреду са смењивањем група током седмице (група А и група Б). Подела је извршена због бројности одељења. А у одељењу 8/1 и 8/2 настава се реализује у пуном саставу. 

3. Назив платформе која ће се користити као допунска подршка ученицима у учењу (опционо за школе):  Гугл учионца и РТС 

4. Распоред часова по данима за сваки разред са временском организацијом (сатница): 

Први разред 

Редни број Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Сатница 
Група А 
Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик 7.45-8.15 
Енглески језик Српски језик Математика Српски језик Математика 8.20-8.50 
Математика Верска настава/Грађанско васпитање Свет око нас Дигитални свет Музичка култура 9.05-9.35 
Свет око нас Енглески језик Ликовна култура Физичко васпитање ЧОС 9.40-10.10 
Физичко и здравствено васпитање Допунска настава  Слободне активности Физичко и здравствено васпитање онлајн 
Група Б 
Српски језик Српски језик Математика Српски језик Математика 10.30-11.00 
Енглески језик Свет око нас Српски језик Математика Српски језик 11.05-11.35 
Математика Математика Свет око нас Дигитални свет ЧОС 11.50-12.20 
       

Други разред 

Редни број Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Сатница 
Група А 
Енглески језик  Верска настава/ Грађанско васпитање Српски језик Математика Српски језик 7.45-8.15 
Српски језик Енглески језик  Математика Српски језик Математика 8.20-8.50 
Математика Математика  Свет око нас Физичко васпитање  Музичка култура 9.05-9.35 
Свет око нас Српски језик Ликовна култура Пројектна настава ЧОС 9.40-10.10 
Физичко и здравствено васпитање Допунска настава Ликовна култура Слободне активности Физичко и здравствено васпитање онлајн 
Група Б 
Српски језик Математика  Српски језик  Математика  Српски језик  10.30-11.00 
Математика  Српски језик  Математика Српски језик Математика 11.05-11.35 
Енглески језик Свет око нас Пројектна настава Свет око нас ЧОС 11.50-12.20 
       

Трећи разред 

Редни број Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Сатница 
Група А 
Српски језик  Математика  Српски језик Математика Српски језик 7.45-8.15 
Математика Српски језик  Математика Српски језик Математика 8.20-8.50 
Природа и друштво Енглески језик Природа и друштво Пројектна настава  Музичка култура 9.05-9.35 
Енглески језик  Верска настава/ Грађанско васпитање Ликовна култура Физичко васпитање ЧОС 9.40-10.10 
Физичко и здравствено васпитање Физичко и здравствено васпитање Ликовна култура Слободне активности Допунска настава онлајн 
Група Б 
Енглески језик  Српски језик  Математика  Српски језик  Математика  10.30-11.00 
Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик 11.05-11.35 
Математика Природа и друштво Пројектна настава Природа и друштво ЧОС 11.50-12.20 
       

Четврти разред 

Редни број Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Сатница 
Група А 
Српски језик  Енглески језик  Српски језик Математика Српски језик 7.45-8.15 
Математика Математика  Математика Српски језик Математика 8.20-8.50 
Енглески језик  Верска настава/ Грађанско васпитање  Природа и друштво Физичко васпитање  Музичка култура 9.05-9.35 
Природа и друштво Српски језик  Ликовна култура Изборни предмет ЧОС 9.40-10.10 
Физичко васпитање Допунска настава Додатна настава Слободне активности Физичко васпитање онлајн 
Група Б 
Српски језик  Енглески језик  Српски језик  Математика  Српски језик  10.30-11.00 
Математика Српски језик  Математика Српски језик Математика 11.05-11.35 
Природа и друштво Математика  Природа и друштво Изборни предмет ЧОС 11.50-12.20 
       

Пети разред 

Редни број Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Сатница 
Математика Математика Математика Информатика Музичка култура 13.15-13.45 
Српски језик Српски језик Српски језик Енглески језик Музичка култура 13.50-14.20 
Српски језик Физичко и здравствено васпитање Физичко и здравствено васпитање Српски језик Физичко и здравствено васпитање 14.35-15.05 
Шпански језик Ликовна култура Техника и технологија Математика Енглески језик 15.10-15.40 
Биологија Ликовна култура Техника и технологија Историја Биологија 15.45-16.15 
Географија Грађанско васпитање/Верска настава Шпански језик  ЧОС онлајн 

Шести разред 

Редни број Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Сатница 
Српски језик Српски језик Српски језик Физика Математика 13.15-13.45 
Физика Математика Информатика Биологија Физичко и здравствено васпитање 13.50-14.20 
Математика Биологија Шпански језик Техника и технологија Српски језик 14.35-15.05 
Географија Историја Физичко и здравствено васпитање Техника и технологија Музичка култура 15.10-15.40 
Шпански језик Физичко и здравствено васпитање Географија Математика Енглески језик 15.45-16.15 
 Верска настава Енглески језик Историја Ликовна култура онлајн 
  Грађанско васпитање  ЧОС онлајн 

Седми разред 

Редни број Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Сатница 
Географија Биологија Информатика Историја Српски језик 13.15-13.45 
Хемија Физика Хемија Математика Српски језик 13.50-14.20 
Шпански језик Историја Географија Физика Енглески језик  14.35-15.05 
Биологија Физичко и здравствено васпитање Енглески језик Биологија Физичко и здравствено васпитање  15.10-15.40 
Српски језик Математика Шпански језик Техника и технологија Ликовна култура 15.45-16.15 
Српски језик Математика Физичко и здравствено васпитање Техника и технологија Музичка култура онлајн 
 Верска настава/Грађанско васпитање  ЧОС  онлајн 

8/1 

Редни број Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Сатница 
Хемија Историја Хемија Енглески језик Српски језик 13.15-13.45 
Математика Биологија Шпански Физика Енглески језик 13.50-14.20 
Физика Српски језик Информатика Математика Музичка култура 14.35-15.05 
Српски језик Техника и технологија Географија Историја Ликовна култура 15.10-15.40 
Географија Техника и технологија Физичко и здравствено васпитање Биологија Математика 15.45-16.15 
Шпански језик Физичко и здравствено васпитање Грађанско васпитање Српски језик Математика онлајн 
 Верска настава  ЧОС Физичко и здравствено васпитање онлајн 
       
       

8/2 

Редни број Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Сатница 
Шпански језик Физика Физичко и здравствено васпитање Биологија Енглески језик 13.15-13.45 
Географија Историја Георафија Информатика Српски језик 13.50-14.20 
Хемија Математика Хемија Историја Математика 14.35-15.05 
Техника и технологија Српски језик Шпански језик Физика Математика 15.10-15.40 
Техника и технологија Биологија Енглески језик Српски језик Физичко и здравствено васпитање 15.45-16.15 
Српски језик Ликовна култура Грађанско васпитање Математика Физичко и здравствено васпитање онлајн 
ЧОС Верска настава   Музичка култура онлајн 
       
       

5. Начин праћења и вредновања постигнућа ученика: 

Усмено и писмено одговарање, петнаестоминутне писане провере, израда тестова, израда домаћих задатака, сумативно и формативно оцењивање. 

6. Додатни начини пружања подршке ученицима у складу са специфичним потребама и у односу на породични контекст: 

Домаћи задаци и додатни материјал,снимање гласовних порука,цртање,слање фотографија. Слање ученицима материјале  и  корисне  ПП презентација као и  видео снимаке  преко Вибер апликације и мејлова разредних старешина и предметних наставника а у циљу реализације ЧОС-а, додатне, допунске наставе и секција једанпут недељно. 

7. Додатни ресурси ван школе који се користе (волонтери, спољна подршка…): 

Школа има потребне ресурсе за обављање образовно-васпитног рада. 

8. Укупан број ученика у школи који су се изјаснили да неће похађати наставу у школи према утврђеном моделу: (уписати посебно за сваки разред): 

Разред Број ученика који не похађају наставу у школи 
Први  
Други 
Трећи  
Четврти  
Пети 
Шести 
Седми 
Осми 

9. Ако школа има групе продуженог боравка описати начин организације на дневном и недељном нивоу: 

Школа нема групе продуженог боравка.  

9.1. Укупан број група продуженог боравка: 

9.2. Укупан број ученика уписаних у продужени боравак: 

9.3. Укупан број ученика који су се изјаснили за похађање продуженог боравка:  

10. Начин праћења остваривања оперативног плана активности (концизан опис): 

Директор 

Лела Јаковљевић

Распоред часова од 1 до 8 разреда за 2020/2021 школску годину

Распоред часова по данима за сваки разред са временском организацијом (сатница)за школску 2020-2021. годину

Први разред 

Редни број Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Сатница 
Група А 
Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик 7.45-8.15 
Енглески језик Српски језик Математика Српски језик Математика 8.20-8.50 
Математика Верска настава/Грађанско васпитање Свет око нас Дигитални свет Музичка култура 9.05-9.35 
Свет око нас Енглески језик Ликовна култура Физичко васпитање ЧОС 9.40-10.10 
Физичко и здравствено васпитање Допунска настава  Слободне активности Физичко и здравствено васпитање онлајн 
Група Б 
Српски језик Српски језик Математика Српски језик Математика 10.30-11.00 
Енглески језик Свет око нас Српски језик Математика Српски језик 11.05-11.35 
Математика Математика Свет око нас Дигитални свет ЧОС 11.50-12.20 
       

Други разред 

Редни број Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Сатница 
Група А 
Енглески језик  Верска настава/ Грађанско васпитање Српски језик Математика Српски језик 7.45-8.15 
Српски језик Енглески језик  Математика Српски језик Математика 8.20-8.50 
Математика Математика  Свет око нас Физичко васпитање  Музичка култура 9.05-9.35 
Свет око нас Српски језик Ликовна култура Пројектна настава ЧОС 9.40-10.10 
Физичко и здравствено васпитање Допунска настава Ликовна култура Слободне активности Физичко и здравствено васпитање онлајн 
Група Б 
Српски језик Математика  Српски језик  Математика  Српски језик  10.30-11.00 
Математика  Српски језик  Математика Српски језик Математика 11.05-11.35 
Енглески језик Свет око нас Пројектна настава Свет око нас ЧОС 11.50-12.20 
       

Трећи разред 

Редни број Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Сатница 
Група А 
Српски језик  Математика  Српски језик Математика Српски језик 7.45-8.15 
Математика Српски језик  Математика Српски језик Математика 8.20-8.50 
Природа и друштво Енглески језик Природа и друштво Пројектна настава  Музичка култура 9.05-9.35 
Енглески језик  Верска настава/ Грађанско васпитање Ликовна култура Физичко васпитање ЧОС 9.40-10.10 
Физичко и здравствено васпитање Физичко и здравствено васпитање Ликовна култура Слободне активности Допунска настава онлајн 
Група Б 
Енглески језик  Српски језик  Математика  Српски језик  Математика  10.30-11.00 
Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик 11.05-11.35 
Математика Природа и друштво Пројектна настава Природа и друштво ЧОС 11.50-12.20 
       

Четврти разред 

Редни број Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Сатница 
Група А 
Српски језик  Енглески језик  Српски језик Математика Српски језик 7.45-8.15 
Математика Математика  Математика Српски језик Математика 8.20-8.50 
Енглески језик  Верска настава/ Грађанско васпитање  Природа и друштво Физичко васпитање  Музичка култура 9.05-9.35 
Природа и друштво Српски језик  Ликовна култура Изборни предмет ЧОС 9.40-10.10 
Физичко васпитање Допунска настава Додатна настава Слободне активности Физичко васпитање онлајн 
Група Б 
Српски језик  Енглески језик  Српски језик  Математика  Српски језик  10.30-11.00 
Математика Српски језик  Математика Српски језик Математика 11.05-11.35 
Природа и друштво Математика  Природа и друштво Изборни предмет ЧОС 11.50-12.20 
       

Пети разред 

Редни број Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Сатница 
Математика Математика Математика Информатика Музичка култура 13.15-13.45 
Српски језик Српски језик Српски језик Енглески језик Музичка култура 13.50-14.20 
Српски језик Физичко и здравствено васпитање Физичко и здравствено васпитање Српски језик Физичко и здравствено васпитање 14.35-15.05 
Шпански језик Ликовна култура Техника и технологија Математика Енглески језик 15.10-15.40 
Биологија Ликовна култура Техника и технологија Историја Биологија 15.45-16.15 
Географија Грађанско васпитање/Верска настава Шпански језик  ЧОС онлајн 

Шести разред 

Редни број Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Сатница 
Српски језик Српски језик Српски језик Физика Математика 13.15-13.45 
Физика Математика Информатика Биологија Физичко и здравствено васпитање 13.50-14.20 
Математика Биологија Шпански језик Техника и технологија Српски језик 14.35-15.05 
Географија Историја Физичко и здравствено васпитање Техника и технологија Музичка култура 15.10-15.40 
Шпански језик Физичко и здравствено васпитање Географија Математика Енглески језик 15.45-16.15 
 Верска настава Енглески језик Историја Ликовна култура онлајн 
  Грађанско васпитање  ЧОС онлајн 

Седми разред 

Редни број Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Сатница 
Географија Биологија Информатика Историја Српски језик 13.15-13.45 
Хемија Физика Хемија Математика Српски језик 13.50-14.20 
Шпански језик Историја Географија Физика Енглески језик  14.35-15.05 
Биологија Физичко и здравствено васпитање Енглески језик Биологија Физичко и здравствено васпитање  15.10-15.40 
Српски језик Математика Шпански језик Техника и технологија Ликовна култура 15.45-16.15 
Српски језик Математика Физичко и здравствено васпитање Техника и технологија Музичка култура онлајн 
 Верска настава/Грађанско васпитање  ЧОС  онлајн 

Осми разред: 

8/1 

Редни број Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Сатница 
Хемија Историја Хемија Енглески језик Српски језик 13.15-13.45 
Математика Биологија Шпански Физика Енглески језик 13.50-14.20 
Физика Српски језик Информатика Математика Музичка култура 14.35-15.05 
Српски језик Техника и технологија Географија Историја Ликовна култура 15.10-15.40 
Географија Техника и технологија Физичко и здравствено васпитање Биологија Математика 15.45-16.15 
Шпански језик Физичко и здравствено васпитање Грађанско васпитање Српски језик Математика онлајн 
 Верска настава  ЧОС Физичко и здравствено васпитање онлајн 
       
       

8/2 

Редни број Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Сатница 
Шпански језик Физика Физичко и здравствено васпитање Биологија Енглески језик 13.15-13.45 
Географија Историја Георафија Информатика Српски језик 13.50-14.20 
Хемија Математика Хемија Историја Математика 14.35-15.05 
Техника и технологија Српски језик Шпански језик Физика Математика 15.10-15.40 
Техника и технологија Биологија Енглески језик Српски језик Физичко и здравствено васпитање 15.45-16.15 
Српски језик Ликовна култура Грађанско васпитање Математика Физичко и здравствено васпитање онлајн 
ЧОС Верска настава   Музичка култура онлајн 
       
       

ХИГИЈЕНСКИ ПЛАН 01.09. – 15.09.2020.

               ХИГИЈЕНСКИ ПЛАН  01.09. – 15.09.2020.

ГРУПА А

06:00 долазак теткица и домара

I смена- Весна Дишић и Ружа Гајић


Теткица Весна
– постављање дезинфицијуса на ђачки улаз
– комплетна дезинфекција учионице 1 и 2 (врата, браве, кваке на прозорима, клупе)
– паковање отпада у црне кесе
– проветравање
– рибање подова ходника 1
исто поновити на великом одмору

Теткица Ружа
– комплетна дезинфекција учионице 2 и 3 (врата, браве, кваке на прозору, клупе)
– рибање ходника 2
– чишћење и дезинфекција тоалета
– проветравање
– паковање отпада у црне кесе
исто поновити на великом одмору

Теткица Снежа
– чишћење и дезинфекција трпезарије (столови, посуђе, прибор за јело, зборнице, канцеларија, наставничког тоалета
– проветравање

Домар
– проверавање чистоће канта и одношење кеса у контејнер (повремено проверавање)
– обележити место за одлагање маски
– проверавање уређаја за водоснадбевање,исправност санитарија, wc шоља, лавабоа, водокотлића, присуство течног сапуна на месту за прање руку.

ГРУПА Б   (10:30)   ИСТО
10:30-11:00
11:05-11:35
велики одмор 15 минута
11:50-12:20
II смена 13:15

Биљана Марјановић и Снежана Гајић

РАСПОРЕД ЗВОНА са одморима 2020-2021.

РАСПОРЕД ЗВОНА 

Редни број часа ПРЕ ПОДНЕ Редни број часа ПОСЛЕ ПОДНЕ 
 7.45 – 8.15     13.15 – 13.45 
Мали одмор 8.15-8.20  Мали одмор 13.45-13.50 
 8.20 – 8.50    13.50 – 14.20 
Велики одмор 8.50-9.05 Велики одмор 14.20-14.35 
 9.05 – 9.35     14.35 – 15.05 
Мали одмор 9.35-9.40 Мали одмор 15.05-15.10 
 9.40 – 10.10    15.10 – 15.40 
Пауза 10.10-10.30 Мали одмор 15.40-15.45 
 10.30 – 11.00      15.45 – 16.15 
Мали одмор 11.00-11.05 Мали одмор 16.15-16.20 
 11.05 – 11.35      16.20 – 16.50 
Велики одмор 11.35-11.50   
 11.50 – 12.20