Ненаставно особље

Лела Јаковљевић

Директор


Јована Рајковић

Правник


Катарина Филиповић

Шеф рачуноводства и административни радник


Весна Дишић

хигијеничарка


Ружа Гајић

хигијеничарка


Томислав Дишић

Домар, ложач


Снежана Јовановић

Сервирка, хигијеничарка


Биљана Марјановић

Хигијеничарка