ХИГИЈЕНСКИ ПЛАН 01.09. – 15.09.2020.

               ХИГИЈЕНСКИ ПЛАН  01.09. – 15.09.2020.

ГРУПА А

06:00 долазак теткица и домара

I смена- Весна Дишић и Ружа Гајић


Теткица Весна
– постављање дезинфицијуса на ђачки улаз
– комплетна дезинфекција учионице 1 и 2 (врата, браве, кваке на прозорима, клупе)
– паковање отпада у црне кесе
– проветравање
– рибање подова ходника 1
исто поновити на великом одмору

Теткица Ружа
– комплетна дезинфекција учионице 2 и 3 (врата, браве, кваке на прозору, клупе)
– рибање ходника 2
– чишћење и дезинфекција тоалета
– проветравање
– паковање отпада у црне кесе
исто поновити на великом одмору

Теткица Снежа
– чишћење и дезинфекција трпезарије (столови, посуђе, прибор за јело, зборнице, канцеларија, наставничког тоалета
– проветравање

Домар
– проверавање чистоће канта и одношење кеса у контејнер (повремено проверавање)
– обележити место за одлагање маски
– проверавање уређаја за водоснадбевање,исправност санитарија, wc шоља, лавабоа, водокотлића, присуство течног сапуна на месту за прање руку.

ГРУПА Б   (10:30)   ИСТО
10:30-11:00
11:05-11:35
велики одмор 15 минута
11:50-12:20
II смена 13:15

Биљана Марјановић и Снежана Гајић