Даросава

ОШ "Славко Поповић"

МИСИЈА ШКОЛЕ

Школа има задовољавајући стручни кадар, дугу традицију и изванредне резултате ученика из наставних и ваннаставних активности. Мисија наше школе је да негујемо и награђујемо добре односе са окружењем, а у оквиру школе, односе између ученика и наставника, да развијамо правичност, одговорност, међусобно разумевање и уважавање.

Данас школа у Даросави има 199 ђака, распоређених у 12 одељења. Има шест учитеља, 24 наставника и седам радника ненаставног кадра. Налази се на регионалном путу ка Лазаревцу. Има кабинете за физику, хемију, информатику, математику и стране језике. Годинама ученици ове школе имају добре и запажене резултате са школских, општинских и регионалних такмичења по предметима.

Један од задатака развојног плана школе био је формирање и опремање савршено функционалне библиотеке, што смо и остварили успешном израдом пројекта библиотеке. Следећи циљ је просторно уређење комплекса школског дворишта и постављања школске ограде која има превасходно безбедносну улогу, па затим и естетски моменат. У склопу тог комплекса очекујемо и постављање планиране балон сале, што би трајно решило и проблем и жељу за извођењем наставе физичке културе у потребном амбијенту. То би унело и нове садржаје у све облике спортских и других облика активности. Ученици од првог до четвртог разреда сваке године одлазе на рекреативну наставу, а сви ученици од првог до осмог разреда на планиране екскурзије.


betheme70wplk